O Firmie

Firma Progres istnieje na rynku prawie 4 lata, wspólpracujemy z Urzędami Miast i Gmin, ze Spółdzielniami Osiedlowymi, Zarządami Targowisk i osobami prywatnymi. Posiadmy ogromne doświadczenie w zakresie wykonywanych usług na szeroką skalę potwierdzone referencjami, dysponujemy własnym potencjałem technicznym tj. specjalstycznym sprzętem przeznaczonym do wykonania poszczególnych prac (kosiarki, wykaszarki, ciągniki, samochody przeznaczone do transportu odpadów, zamiatarki, koparka).


PRZED...
PO..