Doświadczenie

Firma istnieje na rynku prawie 4 lata i od początku jej istnienia działa intensywnie poszerzając zakres swojej działalności. Posiadamy wszelkie zezwolenia na odbiór i transport odpadów na terenie Waszawy i okolic wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy. Posiadamy również zawarte umowy na odbiór odpadów ze składowiskami odpadów, które dokonują dalszej ich utylizacji. Sukcesywne inwestowanie w zaplecze techniczne firmy pozwala na realizację zadań w trybie niemalże natychmiastowym. Współpracujemy z Urzędami Miast i Gmin długterminowo, ale wykonujemy też usługi jednorazowe od osób prywatnych i instytucjonalnych. Nasze bogate doświadczenie potwierdzone jest wystawionymi referencjami. W miarę możliwości staramy się wspomóc finansowo instytucje, które są w ogromnych potrzebach.